Mijn favorieten

Taxaties

“Onderscheid in prijs en waarde”

Bert Adema is gecertificeerd registertaxateur en hij voldoet daarmee aan alle eisen die door het instituut NHG (nationale Hypotheek Garantie) worden gesteld. Deze certificering wordt door alle geldverstrekkers en financiële dienstverleners in Nederland vereist. Daarnaast worden deze taxaties gevalideerd door de validatie-instituten NWWI en TaxateursUnie. 

Taxeren is een ander woord voor het beoordelen, schatten en/of bepalen van een waarde van onroerend goed. Afhankelijk van het uitgangspunt heeft één en hetzelfde object verschillende waarden. Daarom is het van belang om bij een taxatie een duidelijke opdracht te ontvangen met heldere uitgangspunten en de omschrijving van de door de opdrachtgever gewenste waarde-omschrijving. 

Uitgangspunten voor een taxatie kunnen o.a. zijn:
- de aan- of verkoop van een woning;
- het afsluiten van een hypotheek (met of zonder NHG);
- het bepalen van de herbouwwaarde van uw woning of bedrijfsgebouw;
- staking bedrijfsactiviteiten en het overbrengen van het onroerende goed van BV naar privé;
- controle van de WOZ-waarde t.b.v. een WOZ-bezwaar;
- het bepalen van de schade naar aanleiding van een gewijzigd bestemmingsplan

Bij de taxatie wordt rekening gehouden met alle aspecten die van invloed (kunnen) zijn op de waarde, hierbij kan gedacht worden aan:

- de ligging en locatie van het object;
- de staat van onderhoud;
- de woonoppervlakte en de inhoud van de woning;
- het voorzieningenniveau van de woning;
- de constructie, het gebruik van materialen en de kwaliteit daarvan;
- eventueel aanwezige verontreiniging en/of asbesthoudende materialen;
- verkoopbelemmerende zaken (als erfdienstbaarheden e.d.).

Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de bestemming en evt. vergunningen bij de gemeente en naar de eigendomssituatie en mogelijke juridische beperkingen bij het kadaster. Ook is het van belang om een inschatting te maken van de marktsituatie: wat is er recentelijk verkocht en hoe verhoudt het aanbod zich ten opzichte van de vraag naar dergelijke objecten?

Het uitgangspunt bij al deze taxaties is dat ik taxeer met een realistische kijk op de huidige economische omstandigheden.

Vraag hieronder vrijblijvend een offerte aan.

bert adema I thuis in huizen

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring